ลานมันโนบิพืชผล

ลานโนบิพืชผล เริ่มประกอบการเมื่อปี 2565 เนื่องจากเป็นลานซีเมนต์ใหม่ จึงทำให้มีทรายและหินเจือปนน้อย

กากมันสำปะหลังแห้งของเรา มีค่าความชื้นน้อยกว่า 14% จึงมั่นใจได้ว่ามีปริมาณคาร์โบไฮเดรต และ ไฟเบอร์สูง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แห้ง

กากของเรา มีความชื้นต่ำ จึงทำให้แห้งกรอบ สามารถนำไปผสมอาหารสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพ

ทรายเจือปนน้อย

ลานของเราเป็นลานใหม่ จึงมั่นใจได้ว่าเศษหินเศษทรายเจือปนอยู่น้อยมาก

การนำไปใช้ประโยชน์

กากแป้งมันสำปะหลังแห้ง ยังคงมีปริมาณแป้งหลงเหลืออยู่ค่อนข้างมาก เหมาะกับสูตรอาหารสัตว์ที่ต้องการใยสูง เช่น อาหารโค-กระบือ อาหารสุกรแม่อุ้มท้อง สุกรขุน และ ด้วง

สนใจติดต่อสอบถาม

โทร. 086-997-9654 – คุณออม
โทร. 084-479-2222 – คุณแอนนี่

สถานที่ตั้ง

 195 หมู่ที่ 1 ถนนสาย 24-หนองยายเทียม
ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 30410